preskoči na sadržaj
vijesti

Sjednica Vijeća (skupa) radnika

OSNOVNA ŠKOLA ANTE KOVAČIĆA

Marija Gorica, Gorički trg 3

MB: 02163110

 

Klasa: 003-08/18-05/2

Urbroj: 238/19-120-18-1

Marija Gorica, 12. 7.  2018.

 

Temeljem čl.163. Zakona o radu, a vezano uz članak 143. i 143.a  Statuta OŠ Ante Kovačića, Marija Gorica predsjednica Vijeća (skupa)  radnika saziva

 

S J E D N I C U

VIJEĆA (skupa) RADNIKA

 

 

U petak,   13. 7. 2018. godine  u 9,00 sati  u prostoru  Osnovne škole Ante Kovačića.

 

Za sjednicu predlažem sljedeći:

 

 

DNEVNI RED

 

 

  1. Verifikacija zapisnika prethodne sjednice
  2. Donošenje Odluke o imenovanju Izbornog povjerenstva Vijeća  radnika za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Škole
  3. Glasovanje između kandidata za  ravnatelja/ice škole  i donošenje pisanog Zaključka o izabranom kandidatu za ravnatelja/icu Škole
  4. Upiti i prijedlozi.

 

Predsjednica Vijeća (skupa) radnika
Zlatka Pavlić Držanić

Vijeću radnika putem oglasne ploče, web stranice i elektroničke pošte

  :: opširnije :: 


objavio: Nikolina Malnar  datum: 12. 7. 2018. 10:58

Sjednica Učiteljskog vijeća

Klasa: 003-08/18-02/2

Urbroj: 238/19-120-18-1

Marija Gorica,  12. 7.  2018.

 

 

Na temelju čl. 62. Statuta  Škole, ravnateljica Antica Rajčić  saziva

 

SJEDNICU UČITELJSKOG  VIJEĆA

 

 

13. 7.  2018.  godine  u 10,00  sati (nakon sjednice Vijeća (skupa) radnika u prostoru  Osnovne škole Ante  Kovačića

 

Za sjednicu predlažem sljedeći:

 

DNEVNI RED:

 

  1. Usvajanje zapisnika prethodne sjednice,
  2. Donošenje Odluke o imenovanju Izbornog povjerenstva Učiteljskog vijeća za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Škole
  3. Glasovanje za kandidate temeljem utvrđene kandidacijske liste za ravnatelja/ice škole  i donošenje pisanog Zaključka o izabranom kandidatu za ravnatelja/icu Škole
  4. Upiti i prijedlozi.

 

 

 

Ravnateljica:

                                                                                                              

                                                                                               Antica Rajčić, prof.

 

 

 

Dostaviti
1. Učiteljskom vijeću putem oglasne ploče, web stranice i elektroničke pošte

  :: opširnije :: 


objavio: Nikolina Malnar  datum: 12. 7. 2018. 10:59

Obavijest za osmaše

Potpisivanje prijavnica bit će u

utorak, 10. 7., od 17:30 do 19 sati

i srijedu, 11. 7., od 9:30 do 10:30

u tajništvu škole.

Na potpisivanje trebaju doći učenici i roditelji.

  :: opširnije :: 


objavio: Sabina Rubinić  datum: 6. 7. 2018. 10:19

Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Vijest ima dokument u privitku

  :: opširnije :: 


objavio: Nikolina Malnar  datum: 23. 6. 2018. 09:16

OBAVIJEST O NABAVI OBVEZNIH UDŽBENIKA Vijest ima dokument u privitku

  :: opširnije :: 


objavio: Nikolina Malnar  datum: 21. 6. 2018. 11:02

Odluka o poništenju natječaja za izbor iimenovanje ravnatelja/ice škole Vijest ima dokument u privitku

Na temelju članka 118. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17) i članka 53. Statuta OŠ Ante Kovačića, Školski odbor, na 18. sjednici održanoj dana 20. lipnja 2018. godine, donosi

ODLUKU

o poništenju natječaja za izbor i imenovanje

ravnatelja/ice škole

Odluka se nalazi u prilogu

  :: opširnije :: 


objavio: Nikolina Malnar  datum: 21. 6. 2018. 09:26

Podjela svjedodžbi

srijeda, 27. 6., u 10 sati - učenici 8. r.

petak, 29. 6., u 9 sati - učenici od 1. do 4. r.

petak, 29. 6., u 10 sati - učenici od 5. do 7. r.

  :: opširnije :: 


objavio: Sabina Rubinić  datum: 19. 6. 2018. 11:11

„Zdrav obrok & super energija“ osnovnim školama

 

 

http://euinfo.hr/vijesti/podijeljeni-promotivni-materijali-zdrav-obrok-super-energija-osnovnim-skolama/3664

  :: opširnije :: 


objavio: Nikolina Malnar  datum: 15. 6. 2018. 07:39

LJETO U MARIJI GORICI 2018.

I  ove godine u  školi će biti „Ljeto u Mariji Gorici“ u vremenu od 26. lipnja do 11. srpnja 2018. godine.

 

Prijave će zaprimati OŠ Ante Kovačića do 21. lipnja 2018. godine telefonom na broj 3396-987  u vremenu od 11,00 – 13,00 sati, osobno u tajništvu škole ili elektroničkom poštom na os.ante.kovacica@gmail.com s naznakom „Prijava“.

Učenici s područja Općine Marija Gorica imaju prednost.

Maksimalan broj prijava je 75.

  :: opširnije :: 


objavio: Nikolina Malnar  datum: 13. 6. 2018. 08:06

Dan škole

  :: opširnije :: 


objavio: Maja Kralj  datum: 8. 6. 2018. 14:28

Upisi u 1. razred

Poštovani roditelji,

upisi u 1. razred u OŠ Ante Kovačića u Mariji Gorici održat će se:

- 4. 6. 2018., ponedjeljak, od 15 do 18 sati

- 5. 6. 2018., utorak, od 10 do 12 sati

 

Molimo vas da sa sobom ponesete:

- kopiju rodnog lista,

- kopiju domovnice,

- OIB,

- JMBG.

 

Dijete ne mora biti prisutno prilikom upisa.
Ukoliko vam navedeni termini ne odgovaraju, molimo vas da nazovete na broj telefona 3396-987 (od 7 do 15 sati) radi dogovora o drugom terminu.

  :: opširnije :: 


objavio: Sabina Rubinić  datum: 24. 5. 2018. 15:04

Varijete u našoj školi

  :: opširnije :: 


objavio: Maja Kralj  datum: 17. 5. 2018. 11:07

Projektni dan- Francuska

  :: opširnije :: 


objavio: Administrator   datum: 17. 5. 2018. 09:55

Slavili smo u zaprešićkoj knjižnici. . .

  :: opširnije :: 


objavio: Maja Kralj  datum: 11. 5. 2018. 14:53

Posjet HNK-u i Školskom muzeju

  :: opširnije :: 


objavio: Administrator   datum: 11. 5. 2018. 13:54

OBAVIJEST O REZULTATIMA Natječaja za osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva Vijest ima dokument u privitku

Župan Zagrebačke županije je 8. svibnja 2018. godine potpisao  Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava u iznosu od 1.412.160,09 kuna, za projekt „Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva (školska godina 2017. – 2018.)“.

Bespovratna sredstva za provedbu Projekta osigurana su u Fondu europske pomoći za najpotrebitije (FEAD) u okviru Operativnog programa za hranu i/ili osnovnu materijalnu pomoć za razdoblje 2014.-2020. Navedena sredstva odobrilo  je Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku koje je Posredničko tijelo u provedbi Programa.

Roditelji učenika koji su se prijavljeni za gore navedeni projekt tijekom prosinca 2017. godine, biti će kontaktirani od strane škole nakon 23. svibnja 2018. godine zbog prikupljanja dokumentacije.

  :: opširnije :: 


objavio: Nikolina Malnar  datum: 11. 5. 2018. 13:26

S NJEMAČKIM U MAĐARSKOJ

    U skolopu projekta  „Model Zaprešić“  dva učenika naše Škole boravila na šestodnevnoj razmjeni u mađarskom gradu Veszpremu ( 12.04.-17.04.2018.). Učiti  i sprazumijevati se na njemačkom s vršnjacima iz OŠ Rozsa i uživati u prirodnim i  kulturnim ljepotama Mađarske imali su priliku Lion Žunec iz petog razreda i šestašTin Kocijan. 

  :: opširnije :: 


objavio: Darko Zbukvić  datum: 30. 4. 2018. 20:50

Dok je Marijagoričana, bit će i Jure Zelenoga!

  :: opširnije :: 


objavio: Administrator   datum: 27. 4. 2018. 13:35

NATJEČAJ ZA IZBOR I IMENOVANJE RAVNATELJA/ICE ŠKOLE

OSNOVNA ŠKOLA ANTE KOVAČIĆA

Gorički trg 3,

10299 Marija Gorica

 

Klasa: 112-01/18-01/3

Urbroj: 238/19-120-18-2

U Mariji Gorici, 22. 4. 2018.

 

 

Na  temelju  članka 126. i 127. Zakona  o odgoju i obrazovanju  u  osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ br. 87/08. – 7/17.) i članka 57. Statuta  škole, Školski  odbor  Osnovne škole Ante Kovačića, Gorički trg 3, Marija Gorica, raspisuje

 

 

NATJEČAJ

za izbor i imenovanje ravnatelja/ice škole

 

 

Uvjeti:

Sukladno članku 126. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ br. 87/08 -  7/17.).

 

Uz  prijavu kandidati trebaju priložiti:

-   životopis,

-   domovnicu,

-   diplomu,

 -  dokaz o položenom stručnom ispitu ili da je osoba oslobođena obveze polaganja istog,

-   dokaz o stažu osiguranja (potvrda ili elektronički zapis HZMO o radno pravnom statusu),

-   dokaz o radnom iskustvu na odgojno-obrazovnim poslovima - potvrde škola o vrsti i trajanju poslova,

-  dokaz o obavljanju poslova u drugom uzastopnom mandatu za osobe koje se kandidiraju temeljem čl.  126. st.3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednojoj školi),

- uvjerenje nadležnog suda da se protiv osobe ne vodi se kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa prema članku 106. Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od dana objave natječaja ),

 

Ravnatelj/ica  se  imenuje na vrijeme od 5  godina.

 

Prijave s potrebnom dokumentacijom u izvorniku ili  ovjerenom  presliku   dostaviti preporučeno poštom  u roku od 15 dana od dana objave natječaja na  adresu  škole: Osnovna škola Ante Kovačića, Gorički trg 3, 10299 Marija Gorica, u zatvorenoj omotnici s naznakom „natječaj za ravnatelja/icu – ne otvaraj“-

 

Nepotpune i nepravodobno dostavljene ponude neće se razmatrati.

 

O  rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijave.

 

 

Predsjednica Školskog odbora

Nada Šiber,dipl.iur.

 

 

  :: opširnije :: 


objavio: Nikolina Malnar  datum: 22. 4. 2018. 09:33

Mogu, ako hoću

U sklopu projekta "Mogu, ako hoću", učenici 4. razreda posjetili su Policijsku postaju Zaprešić. Kontakt policajac Ivica Majsak pokazao im je vozila kojima postaja raspolaže, pričao im je o poslovima kojima se bavi policija, a zatim i o štetnostima sredstava ovisnosti i kako se zaštititi od opasnosti.

  :: opširnije :: 


objavio: Administrator   datum: 23. 3. 2018. 11:42

Dan šarenih čarapa

  :: opširnije :: 


objavio: Administrator   datum: 22. 3. 2018. 13:51

Osvrt na kazališne predstave

Učenici 5. i  6. razreda naše škole su 27. veljače gledali predstavu „Alisa u Zemlji čudesa“ u ZKM-u, a sedmaši i osmaši su 14. ožujka bili u Maloj sceni i tamo se oduševili predstavom „Kamenje“.

U nastavku svakako pročitajte nekoliko osvrta na predstavu „Kamenje“.

 

 

 

 

 

  :: opširnije :: 


objavio: Administrator   datum: 16. 3. 2018. 11:51

33. Dani Ante Kovačića i 31. Susreti Ivice Kičmanovića

  :: opširnije :: 


objavio: Administrator   datum: 12. 3. 2018. 10:39

Čitanjem do zvijezda

  :: opširnije :: 


objavio: Maja Kralj  datum: 23. 2. 2018. 12:07

Promicanje sigurnosti unutar pružne mreže i na željezničkoj infrastrukturi

Na poveznici http://www.hzinfra.hr/wp-content/uploads/2017/01/opasnost-od-strujnog-udara-uz-prugu-brosura.pdf možete pogledati BROŠURU koju su tiskale Hrvatske željeznice s ciljem promicanja sigurnosti unutar pružne mreže i na željezničkoj infrastrukturi.

  :: opširnije :: 


objavio: Nikolina Malnar  datum: 20. 2. 2018. 12:20

Intervju s roditeljima - odgovori koje je dobro znati Vijest ima dokument u privitku

Ured za suzbijanje zlouporabe droga Vlade Republike Hrvatske izradio je brošuru kojom želi približiti nove informacije učenicima i roditeljima. 

  :: opširnije :: 


objavio: Darko Zbukvić  datum: 7. 2. 2018. 12:16

Bravo za naše glumce!

  :: opširnije :: 


objavio: Administrator Maja Kralj  datum: 30. 1. 2018. 14:50

Veliki uspjeh naših robotičara!

Jeste li znali da u našoj školi od ove školske godine djeluje skupina mladih robotičara? Štoviše, već su ostvarili krasan rezultat na nedavno održanom natjecanju Croatian Makers lige.

  :: opširnije :: 


objavio: Maja Kralj Administrator   datum: 25. 1. 2018. 11:35

OBAVIJEST - KRITERIJI SUFINANCIRANJA PREHRANE UČENIKA Vijest ima dokument u privitku

  :: opširnije :: 


objavio: Nikolina Malnar  datum: 3. 1. 2018. 11:30

Božićna čestitka

  :: opširnije :: 


objavio: Administrator   datum: 23. 12. 2017. 16:30

Natjecanje Čitanjem do zvijezda

  :: opširnije :: 


objavio: Maja Kralj  datum: 18. 12. 2017. 13:52

Filmska radionica

 

Pogledajte kratke uratke naših učenika koji su sudjelovali u radionici izrade filma. 

http://vimeo.com/247312635

http://vimeo.com/247312891

http://vimeo.com/247312769

  :: opširnije :: 


objavio: Darko Zbukvić  datum: 14. 12. 2017. 14:57

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA - ŠKOLA U PRIRODI Vijest ima dokument u privitku

  :: opširnije :: 


objavio: Nikolina Malnar  datum: 14. 12. 2017. 08:44

20 dana dobrote

  :: opširnije :: 


objavio: Administrator   datum: 8. 12. 2017. 16:22

Veseli susret sa Željkom Horvat-Vukelja

  :: opširnije :: 


objavio: Maja Kralj  datum: 8. 12. 2017. 16:00

Doček svetog Nikole

  :: opširnije :: 


objavio: Administrator   datum: 8. 12. 2017. 13:52

Posjet velikog Stipe Božića

  :: opširnije :: 


objavio: Maja Kralj  datum: 6. 12. 2017. 12:29

Vukovar je zasigurno najiskreniji grad na svijetu. . .

  :: opširnije :: 


objavio: Administrator   datum: 17. 11. 2017. 15:07

Preventivni odgoj djece u cestovnom prometu

  :: opširnije :: 


objavio: Administrator   datum: 16. 11. 2017. 15:02

Posjet Interliberu

  :: opširnije :: 


objavio: Administrator   datum: 9. 11. 2017. 10:25

Natjecanje iz informatike i računalnog razmišljanja

Natjecanje će se održavati od 13. do. 17. studenoga na CARNetovom sustavu Loomen uz obavezno korištenje AAI@EduHr tj. korisničkih računa @skole.hr.

Za sve informacije obratite se svoj profesoru informatike...

  :: opširnije :: 


objavio: Darko Zbukvić  datum: 3. 11. 2017. 08:01

Izvješće o kazališnoj predstavi

  :: opširnije :: 


objavio: Administrator   datum: 27. 10. 2017. 10:53

Straničnici za Portugalce i Ruse

  :: opširnije :: 


objavio: Maja Kralj  datum: 13. 10. 2017. 15:46

Osmaši u borbi protiv ovisnosti

Na satu razrednika, učenici 8. razreda izradili su plakate o ovisnostima. Zajedničkim radom u skupinama i na kreativan način poslali su snažnu poruku svima:

"DONESI PRAVU ODLUKU"!
Pogledajte foto-galeriju.
 
  :: opširnije :: 


objavio: Administrator   datum: 10. 10. 2017. 09:13

OBAVIJEST O REZULTATIMA Natječaja za osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva Vijest ima dokument u privitku

ISPRAVAK TEKSTA NATJEČAJA - naputak Zag.žup.(4.10.)
Natječaj za osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva - Zagrebačka županija

Molimo roditelje koji se žele prijaviti na gore navedeni natječaj ( koji je u pripremi Zagrebačke županije), a ispunjavaju JEDAN od propisanih kriterija
1. oba roditelja nezaposlena i
2. primaju dječji doplatak,
da dokumentaciju (kopije rješenja / potvrde o nezaposlenosti) dostave ili pošalju mailom na školu do petka, 6. 10. 2017. godine, kako bismo imali okviran broj učenika koji će biti prijavljeni na natječaj. Tako je dogovoreno danas na sastanku u Županiji.
Cijelu natječajnu dokumentaciju sa svim prijavnim obrascima, ali i pitanjima/odgovorima možete pronaći na linku: http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1440

  :: opširnije :: 


objavio: Nikolina Malnar  datum: 4. 10. 2017. 08:15

DAN KRUHA, SUBOTA 7.10.2017.

Dane kruha obilježit ćemo u subotu, 7. 10. 2017. godine od 11,00 sati  u sportskoj dvorani.

Pozivamo sve mještane da zajedno sa učenicima podjele radost toga dana!

  :: opširnije :: 


objavio: Nikolina Malnar  datum: 2. 10. 2017. 11:25

Godišnjica pogibije učenika

 

 

 

  :: opširnije :: 


objavio: Administrator   datum: 18. 9. 2017. 14:26

POZIV ZAINTERESIRANIM SUBJEKTIMA ZA ZAKUP ŠKOLSKOG PROSTORA

Pozivaju se zainteresirani subjekti (pravne i fizičke osobe) da dođu u OŠ Ante Kovačića, Marija Gorica, (od 7,00 - 15,00 sati) radi razgledavanja prostora koji je moguće dati u zakup.

Radi se o jednom prostoru za posluživanje hrane i piće i dva prostora za ured sa sanitarnim čvorom.

  :: opširnije :: 


objavio: Nikolina Malnar  datum: 18. 9. 2017. 14:14

SUFINANCIRANJE PREHRANE U ŠKOLSKOJ GODINI 2017./2018.

Pravo na sufinanciranje  prehrane mogu ostvariti roditelji učenika ako učenik ima prebivalište na području Općine Marija Gorica temeljem sljedećih kriterija

- ako su roditelji korisnici prava na pomoć za uzdržavanje - čl.41.Zakona o socijalnoj skrbi.

- ako su oba roditelja nezaposlena ili je samohrani roditelj nezaposlen i redovito su prijavljeni na HZZ

- ako je roditelj invalid Domovinskog rata  sa stupnjem invalidnosti većim od 70%

- treće i svako sljedeće dijete ako je troje ili više djece istodobno na redovnom osnovnom školovanju

- ako je dijete samohranog roditelja koji prima dječji doplatak

- ako je dijete s posebnim potrebama

 

 

Škola prikuplja dokumentaciju do 30. rujna 2017. godine, a pravo se ostvaruje od prvog dana sljedećeg mjeseca nakon dostave dokumentacije.

  :: opširnije :: 


objavio: Nikolina Malnar  datum: 25. 8. 2017. 08:08

PROJEKT "ZUBNA PUTOVNICA" Vijest ima dokument u privitku

Program "Zubna putovnica" započinje u rujnu u 6. razredima osnovne škole

  :: opširnije :: 


objavio: Nikolina Malnar  datum: 24. 8. 2017. 12:47

10. rođendan škole

  :: opširnije :: 


objavio: Maja Kralj  datum: 9. 6. 2017. 15:32

OBAVIJEST O PROMJENI ADRESE E-POŠTE

NOVA ADRESA ELEKTRONIČKE POŠTE ŠKOLE

 

ured@os-akovacica-mgorica.skole.hr

 

os.ante.kovacica@gmail.com

  :: opširnije :: 


objavio: Nikolina Malnar  datum: 7. 6. 2017. 07:50

Osmijeh je naš omiljeni sport

  :: opširnije :: 


objavio: Administrator   datum: 5. 6. 2017. 12:02

Djeca-najveće bogatstvo

  :: opširnije :: 


objavio: Administrator   datum: 1. 6. 2017. 15:23

Meet our school! Vijest ima dokument u privitku

  :: opširnije :: 


objavio: Administrator   datum: 1. 6. 2017. 13:58

Dobar provod na Risnjaku

  :: opširnije :: 


objavio: Administrator   datum: 29. 5. 2017. 15:22

Posjet prijateljima u Hrvatskom Židanu

  :: opširnije :: 


objavio: Administrator   datum: 29. 5. 2017. 11:03

Izlet u Liku

  :: opširnije :: 


objavio: Administrator   datum: 19. 5. 2017. 15:07

Projektni dan

  :: opširnije :: 


objavio: Administrator   datum: 17. 5. 2017. 09:20

Sajam mogućnosti u Kraju Donjem

  :: opširnije :: 


objavio: Administrator   datum: 12. 5. 2017. 13:39

3. nagrada na Poetskim susretima! Vijest ima dokument u privitku

  :: opširnije :: 


objavio: Maja Kralj  datum: 12. 5. 2017. 12:50

Zadrugari u Makedoniji

  :: opširnije :: 


objavio: Administrator   datum: 9. 5. 2017. 09:55

PROMJENA TELEFONSKIH BROJEVA - OBAVIJEST

Poštovani,

u svrhu racionalizacije troškova usluga telefoniranja, promijenili smo operatera pa broj 3395-873 više nije u funkciji.

 

Brojevi na koje možete zvati su:

01-3392-936

01-3396-987

  :: opširnije :: 


objavio: Nikolina Malnar  datum: 4. 5. 2017. 13:09

Županijska smotra učeničkih zadruga

  :: opširnije :: 


objavio: Maja Kralj  datum: 2. 5. 2017. 09:24

Posjet kinu

  :: opširnije :: 


objavio: Administrator   datum: 27. 4. 2017. 10:35

NATJEČAJ ZA IZBOR I IMENOVANJE RAVNATELJA/ICE ŠKOLE

OSNOVNA ŠKOLA ANTE KOVAČIĆA

Gorički trg 3,

10299 Marija Gorica

 

Klasa: 112-01/17-01/6

Ur. Broj: 238/19-120-17-2

U Mariji Gorici,  23. 4. 2017.

 

 

Na  temelju  članka 127. Zakona  o odgoju i obrazovanju  u  osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ br. 87/08. – 7/17.) i članka 57. Statuta  škole, Školski  odbor  Osnovne škole Ante Kovačića, Gorički trg 3, Marija Gorica, raspisuje:

 

NATJEČAJ

za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Škole

 

Uvjeti:

Za ravnatelja/icu može biti izabrana osoba koja ispunjava uvjete propisane u članku 126. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br. 87/08 -  7/17.).

 

Uz  prijavu treba priložiti:

- životopis,

- domovnicu,

- dokaz o završenom studiju (diploma),

 -dokaz o položenom stručnom ispitu ili da je osoba oslobođena obveze polaganja (dokaz da je prije           12. 3. 1994. radio/la na radnom mjestu učitelja, nastavnika ili stručnog suradnika u osnovnoj ili srednjoj školi ili učeničkom domu),

- dokaz o stažu osiguranja (potvrda ili elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovnisko osiguranje o radno pravnom statusu)

- dokaz o radnom iskustvu na odgojno-obrazovnim poslovima - potvrde škola o vrsti i trajanju poslova,

- dokaz (odluka o imenovanju ravnatelja) da u trenutku prijave na natječaj obavlja poslove ravnatelja/ice u najmanje drugom uzastopnom mandatu za osobe koje se kandidiraju temeljem čl. 126. st.3. Zakona),

- uvjerenje o nekažnjavanju i dokaz da u trenutku prijave, protiv osobe nije pokrenut i ne vodi se kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa prema članku 106. Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( ne starije od dana objave natječaja ).

 

Ravnatelj/ica  se  imenuje na vrijeme od 5  godina.

 

Prijave s potrebnom dokumentacijom u izvorniku ili  ovjerenom  presliku   dostaviti u roku od 15 dana od dana objave natječaja na  adresu  škole: Osnovna škola Ante Kovačića, Gorički trg 3, 10299 Marija Gorica, u zatvorenoj omotnici s naznakom „natječaj za ravnatelja/icu – ne otvaraj“.Nepotpune i nepravodobno dostavljene ponude neće se razmatrati.

 

O  rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijave.

 

Predsjednica Školskog odbora

Nada Šiber

 

 

  :: opširnije :: 


objavio: Nikolina Malnar  datum: 25. 4. 2017. 09:11

Gost u 7. razredu

  :: opširnije :: 


objavio: Sabina Rubinić  datum: 10. 4. 2017. 16:39

Uskrsna jaja na otvorenom

  :: opširnije :: 


objavio: Maja Kralj  datum: 10. 4. 2017. 11:30

Posjet OPG Hrust

  :: opširnije :: 


objavio: Administrator   datum: 3. 4. 2017. 11:31

Bajka o Žar ptici

  :: opširnije :: 


objavio: Administrator   datum: 29. 3. 2017. 10:46

Pohvaljujemo!

  :: opširnije :: 


objavio: Administrator   datum: 17. 3. 2017. 14:48

MAH-1

 

 

 

 

 

  :: opširnije :: 


objavio: Sabina Rubinić  datum: 16. 3. 2017. 14:29

32. dani Ante Kovačića i XXX. susreti Ivice Kičmanovića

  :: opširnije :: 


objavio: Administrator   datum: 6. 3. 2017. 14:04

"Čitanjem do zvijezda"

  :: opširnije :: 


objavio: Maja Kralj  datum: 27. 2. 2017. 10:44

Dan ružičastih majica

Kao i prošle godine, i ove smo obilježili Dan ružičastih majica, dan posvećen prevenciji vršnjačkog nasilja.
Ovoga puta nismo samo nosili ružičaste majice, već smo ih i izrađivali - svaki učenik izradio je jednu i na njoj napisao poruku protiv nasilja.

Učenici nižih razreda sudjelovali su i u pedagoškoj radionici na kojoj su naučili kako prepoznati nasilno ponašanje te kako postupiti kako postupiti u nasilnim situacijama.

Više slika pogledajte u foto-galeriji.

  :: opširnije :: 


objavio: Administrator   datum: 23. 2. 2017. 16:23

LIDRANO 2017.

  :: opširnije :: 


objavio: Maja Kralj  datum: 17. 2. 2017. 13:34

Petrin uspjeh na općinskom LiDraNu

Petra Žagmešter, učenica 4. razreda naše škole, danas je sudjelovala na općinskom natjecanju LiDraNo u Bistri. Žiri je odlučio da je svojom izvedbom u kategoriji dramsko-scenskog stvaralaštva - pojedinačni nastup - monolog, zaslužila da je vidi i cijela Županija.
Čestitamo Petri i želimo joj mnogo uspjeha na županijskom natjecanju!

  :: opširnije :: 


objavio: Sabina Rubinić  datum: 27. 1. 2017. 20:36

Čitamo mi u obitelji svi!

  :: opširnije :: 


objavio: Maja Kralj  datum: 27. 1. 2017. 10:33

Sanjkanje!

Učenici 5. i 7. razreda, u pratnji profesorice Sandre Jurković, proveli su sat tjelesne i zdravstvene kulture u sanjkanju.
Kako su se proveli, pogledajte u foto-galeriji.

  :: opširnije :: 


objavio: Administrator   datum: 26. 1. 2017. 19:47

Sretan Božić!

  :: opširnije :: 


objavio: Administrator   datum: 25. 12. 2016. 16:58

Radionica izrade ekoloških sapuna

Pogledajte kako nam je bilo na radionici izrade ekoloških sapuna.

  :: opširnije :: 


objavio: Danijel Romanić  datum: 15. 12. 2016. 15:51

Posjet Vukovaru

  :: opširnije :: 


objavio: Administrator   datum: 14. 12. 2016. 17:08

Posjet svetog Nikole

  :: opširnije :: 


objavio: Administrator   datum: 6. 12. 2016. 17:10

OBAVIJEST - NAJAM DVORANE

ZBOG ORGANIZACIJE DEŽURSTVA NAJAM DVORANE JE POTREBNO NAJAVITI DAN RANIJE

  :: opširnije :: 


objavio: Nikolina Malnar  datum: 6. 12. 2016. 07:24

25 godina od pada grada Vukovara

  :: opširnije :: 


objavio: Administrator   datum: 18. 11. 2016. 14:32

Posjet Zagrebu

  :: opširnije :: 


objavio: Administrator   datum: 4. 11. 2016. 13:30

Posjet Šapici

  :: opširnije :: 


objavio: Administrator   datum: 29. 10. 2016. 18:21

Razmjena straničnika

  :: opširnije :: 


objavio: Maja Kralj  datum: 28. 10. 2016. 14:09

Opravdavanje izostanaka učenika

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta dostavila je svim osnovnim i srednjim školama u Republici Hrvatskoj dopis s uputama o načinu opravdavanja izostanaka učenika s nastave.

Upute možete proćitati u nastavku.

  :: opširnije :: 


objavio: Administrator   datum: 19. 10. 2016. 16:20

Školska dvorana i službeno je otvorena!

  :: opširnije :: 


objavio: Maja Kralj  datum: 30. 9. 2016. 14:40
» Arhiva naših vijesti    
 


Dokumenti škole

Vremenik

Okvirni vremenik pisanih provjera znanja


Termini informacija

Kalendar
« Srpanj 2018 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
Prikazani događaji


Tražilica

Oglasna ploča
Učitavanje RSS feeda je završilo s greškom: 400

Anketa
Jeste li zaljubljeni?
Preporuke

Priloženi dokumenti:
Meet our school.pptx


Korisni linkovi
Dnevni tisak

Korisni programi
 • Acrobat Reader
 • WinRAR
 • Antivirus
 • VLC

Korisni download lin...
 • download
 • Sjedi5

preskoči na navigaciju