2020-10-16 11:59:19

SHEMA VOĆA I MLIJEKA

OŠ Ante Kovačića je i u ovoj školskoj godini uključena u projekt "Školska shema" kojom svim našim učenicima jednom tjedno osiguravamo svježe voće, a učenicima nižih razreda i mlijeko.

 


Osnovna škola Ante Kovačića - Marija Gorica