2020-10-15 13:57:29

Vijeće učenika

Vijeće učenika je bilo konstruktivno! Puno dobrih ideja, zapažanja o organizaciji rada u školi i pohvala! Zajedno smo jači!


Osnovna škola Ante Kovačića - Marija Gorica