2020-09-23 14:27:46

Svjetski dan kulturne baštine

Povodom Međunarodnog dana kulturne baštine školska knjižničarka je prigodno uredila pano na ulazu u školu.

Lijepa naša ima itekako bogatu i raznoliku kulturnu baštinu koju smo naslijedili od naših predaka, a zadatak nam je da je čuvamo i njegujemo za buduće generacije.

Fotografije s panoa pogledajte ovdje.


Osnovna škola Ante Kovačića - Marija Gorica