preskoči na sadržaj

Osnovna škola Ante Kovačića - Marija Gorica

Login
Termini informacija

Termini informacija za roditelje

Kalendar
« Prosinac 2020 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
Prikazani događaji

Tražilica
Anketa
Jeste li zaljubljeni?Preporuke

 

„ŠeR - Školski e-Rudnik“. Riječ je o jedinstvenoj aplikaciji preko koje će zainteresirana javnost imati pristup određenome setu statističkih podataka iz e-Matice o svim školama u Hrvatskoj. Ova aplikacija veliki je korak prema digitalizaciji i dodatnom otvaranju Ministarstva znanosti i obrazovanja zainteresiranoj javnosti.

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiZWE3YTE4OWQtOWJmNC00OTJmLWE2MjktYTQ5MWJlNDNlZDQ0IiwidCI6IjJjMTFjYmNjLWI3NjEtNDVkYi1hOWY1LTRhYzc3ZTk0ZTFkNCIsImMiOjh9

Korisni linkovi
Korisni programi
Korisni download lin...
Vijesti
Povratak na prethodnu stranicu Ispiši članak Pošalji prijatelju
NATJEČAJ ZA DOMARA/KU
Autor: Nikolina Malnar, 12. 3. 2020.

OSNOVNA ŠKOLA ANTE KOVAĆIĆA

GORIČKI TRG 3

10299 MARIJA GORICA

 

KLASA:112-03/20-01/6

URBROJ:238/19-120-20-3

U Mariji Gorici 12. 3. 2020.

 

 

Na temelju članka 107.  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08-98/19), OŠ Ante Kovačića, Marija Gorica, raspisuje

 

NATJEČAJ

za popunu radnog mjesta

 

DOMAR/KA– 1 izvršitelj, na određeno, puno radno vrijeme

 

Opći uvjeti:

- sukladno čl. 105. i 106.  Zakona o odgoju  i  obrazovanju   u  osnovnoj i srednjoj školi,

- IV. stupanj obrazovanja – četverogodišnji nastavni program, gimnazija ili druga četverogodišnja škola s najmanje jednom godinom radnog iskustva u struci  ako je nakon osposobljavanja uspješno obavio provjeru znanja (Stručni ispit) prema Pravilniku o poslovima upravljanja i rukovanja energetskim postrojenjima i uređajima,

 

III. stupanj obrazovanja - trogodišnji program  industrijska tehnička ili obrtnička škola (strojar, vodoinstalater, strojobravar, stolar, bravar, elektroinstalater, zidar I sl. srodne struke koje pokrivaju poslove kućnog majstora s najmanje tri godine radnog iskustva u struci  ako je nakon osposobljavanja uspješno obavio provjeru znanja (Stručni ispit) prema Pravilniku o poslovima upravljanja i rukovanja energetskim postrojenjima I uređajima.

 

- potvrda o zdravstvenoj sposobnost za obavljanje navedenih poslova.

 

Obvezna dokumentacija:

 

- prijava na natječaj vlastoručno potpisana,

- životopis,

- dokaz o stečenoj stručnoj spremi (svjedodžba),

- uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ne starije od 6 mjeseci od dana objave natječaja,

- potvrdu o evidentiranom radnom stažu ako ga kandidat ima, elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,

- potvrdu o položenom stručnom ispitu za ložača centralnog grijanja. Ukoliko kandidat nema položen stručni ispit za rukovanje kotlovnicom, ugovor o radu se sklapa uz uvjet polaganja istog.

- potvrdu o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje navedenih poslova.

 

 

Priložene isprave dostavljaju se u neovjerenom presliku uz obvezu kandidata da nakon izbora dostavi izvornike isprava.

Kandidati su se u prijavi dužni pozvati  na prednost pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji i uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, broj 157/13. i 152/14.) dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i dokaz o invaliditetu.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 48.f Zakona o zaštiti civilnih i vojnih invalida rata (Narodne novine, broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13) dužan je uz prijavu priložiti sve dokaze o ispunjavan ju traženih uvjeta, potvrdu o statusu vojnog/civilnog invalida rata i dokaz o tome na koji je način prestao radni odnos.
 

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Zaprimljenu dokumentaciju ne vraćamo kandidatima. Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Kandidati će biti obaviješteni o rezultatima  izbora u roku od 30 dana od isteka roka za podnošenje prijava na web stranici škole.

 

Prijave se dostavljaju na adresu Škole, s naznakom „za natječaj“ u roku 8 dana od dana objave.

 

Termin održavanja intervjua objavit će se na web stranici škole najmanje 3 dana prije održavanja istog. Kandidati se neće posebno pozivati te ukoliko se netko od odabranih kandidata ne dođe na intervju smatrat će se da su odustali od prijave.

 

Prijavom na natječaj kandidat je suglasan sa obradom, korištenjem i objavom osobnih podataka koji su nužni u svrhu postupka zapošljavanja.

 

Ukoliko prijavljeni kandidat nije priložio potvrdu o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje gore navedenih poslova, a bude izabran za zasnivanje radnog odnosa, istu je dužan pribaviti prije početka radnog odnosa.

 

 

 

Ravnateljica

Jasna Horvat

 

 

 

 

 

 


[ Povratak na prethodnu stranicu Povratak | Ispiši članak Ispiši članak | Pošalji prijatelju Pošalji prijatelju ]
preskoči na navigaciju