preskoči na sadržaj

Osnovna škola Ante Kovačića - Marija Gorica

Login
Marijagorički cvrkut

 

Termini informacija

Termini informacija za roditelje

Kalendar
« Rujan 2021 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
Prikazani događaji

Tražilica
Anketa
Jeste li zaljubljeni?Preporuke

 

„ŠeR - Školski e-Rudnik“. Riječ je o jedinstvenoj aplikaciji preko koje će zainteresirana javnost imati pristup određenome setu statističkih podataka iz e-Matice o svim školama u Hrvatskoj. Ova aplikacija veliki je korak prema digitalizaciji i dodatnom otvaranju Ministarstva znanosti i obrazovanja zainteresiranoj javnosti.

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiZWE3YTE4OWQtOWJmNC00OTJmLWE2MjktYTQ5MWJlNDNlZDQ0IiwidCI6IjJjMTFjYmNjLWI3NjEtNDVkYi1hOWY1LTRhYzc3ZTk0ZTFkNCIsImMiOjh9

Korisni linkovi
Korisni programi
Korisni download lin...
vijesti
Javni poziv za korištenje sportske dvorane
Nikolina Malnar / datum: 14. 10. 2020. 09:41

OSNOVNA ŠKOLA ANTE KOVAČIĆA

GORIČKI TRG 3

10299 MARIJA GORICA

 

KLASA: 372-01/20-01/2

URBROJ:238/19-120-20-1

 

TEL: 01/3396-987

FAKS: 01/3392-936

Marija Gorica, 14. 10. 2020.

 

Na temelju Statuta Osnovne škola Ante Kovačića, Marija Gorica, Odluke o ostvarivanju i korištenju vlastitih prihoda škola čiji je osnivač Zagrebačka županija („Glasnik Zagrebačke županije“ broj 33-II/13), Odluke o upravljanju i raspolaganju nekretninama, poslovnim udjelima i dionicama („Glasnik Zagrebačke županije“ broj  4/15 ), Odluke o izmjenama i dopunama odluke o upravljanju i raspolaganju nekretninama, poslovnim udjelima i dionicama („Glasnik Zagrebačke županije“ broj  35/15), te Pravilnika o korištenju školske sportske dvorane,  Osnovna škola Ante Kovačića, Marija Gorica, objavljuje

 

 

JAVNI POZIV

za korištenje - najam termina sportske dvorane OŠ Ante Kovačića u šk. god. 2020./2021.

 

 

I.

Predmet natječaja je korištenje - najam školske sportske dvorane u vrijeme kad se u dvorani ne odvijaju aktivnosti predviđene Godišnjim planom i programom rada škole.

Korištenje školskih sportskih dvorana od strane vanjskih korisnika može se organizirati samo tijekom vremena kad učenici nisu u školi (vikend i večernji termina nakon završetka nastave radnim danom) s vremenskim odmakom koji će omogućiti da ne dolazi do susretanja vanjskih korisnika s učenicima i djelatnicima škole (primjerice 1 sat pauze između nastave i treninga). Trening je potrebno organizirati sukladno sljedećim uputama: https://www.hzjz.hr/wp-

content/uploads/2020/03/Preporuke_za_trening_pripremne_utakmice_u_zatvorenom_04_06.pdf

 

II.

Na ovaj poziv mogu se javiti svi zainteresirani punoljetni građani Republike Hrvatske bilo kao fizičke osobe - rekreativci ili kao predstavnici pravne osobe (udruga, klubova, organizacija) koji termine u sportskoj dvorani žele koristiti u šk.god. 2020./2021.

Ne može se organizirati trening na kojem bi zajedno trenirali učenici iz različitih razrednih odjela ili učenici zajedno s drugim osobama. Kod treninga učenika, zajedno mogu trenirati učenici iz istog razrednog odjela.

Prednost se daje treninzima i rekreaciji za seniore.

 

III.

Sportska dvorana se,  u vrijeme kad se u dvorani ne odvijaju aktivnosti predviđene Godišnjim planom i programom škole,  može koristiti isključivo za sportske aktivnosti.

 

IV.

Dvorana se daje u najam u sljedećim terminima, i to:

- radnim danom od ponedjeljka do petka  od  12,20 – 21,30 h

- subotom (ukoliko budu popunjena 4 uzastopna termina).

 

Učionice se ne daju u najam tijekom proglašene epidemije COVID19.

 

V.

Cijena najma  jednog sata (60 minuta) dvorane iznosi:

                        -  za trening klubova, rekreativnih skupina i utakmica/natjecanja – 250 kn/h,

-  polovinu dvorane iznajmljujemo po cijeni 250 kn/h. U slučaju da dva  korisnika u isto vrijeme koriste dvoranu cijena se pojedinom korisniku umanjuje za 50%,

-  cjelodnevni najam dvorane iznosi 2.500,00 kn.

 

-  plaćanje: mjesečno po ispostavljenom računu za dugotrajni najam, odnosno po uplatnici za jednokratni.

 

 

VI.

Prednost u odabiru termina korištenja imaju korisnici koji plaćaju punu cijenu korištenja dvorane i oni koji unajmljuju termine na duži period.

 

VII.

Ovaj javni poziv otvoren je tijekom cijele školske godine 2020./2021.

 

VIII.

Ponuda mora sadržavati:

-    osobne podatke podnositelja prijave (naziv i punu adresu, OIB, ime i prezime osobe za   kontakt  te   telefonski broj ponuditelja)

-    vrstu aktivnosti

-    željeni termin i trajanje termina

-    popis osoba, članova kluba ili grupe koji će koristiti dvoranu i njihove OIB-e

 

IX.

Rok podnošenja prijave je 5 dana  prije planiranog početka korištenja dvorane, te se prije podnošenja prijave treba informirati o raspoloživosti termina.

 

X.

Ponude i rezervacije na adresu: OŠ Ante Kovačića, Gorički trg 3, 10299 Marija Gorica, s naznakom „Za  korištenje - najam termina u sportskoj  dvorani i klasičnim učionicama“ ,  elektroničkom poštom na: os.ante.kovacica@gmail.com ili telefonom: 01/3396-987.

 

XI.

O prihvaćanju prijave na javni poziv odlučuje ravnatelj škole u roku od 5 dana od dana primitka prijave.

Prigovor na Odluku ravnatelja podnosi se Školskom odboru u roku 3 dana od dana primitka iste.

 

XII.

Prijavitelj čija je prijava prihvaćena sklapa sa Školom Ugovor o korištenju-najmu sportske   dvorane sukladno uvjetima propisanima u ovom javnom pozivu, Kućnim redom i ostalim općim aktima poslovanja OŠ Ante Kovačića, Marija Gorica.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAPOMENA:

 

Vanjski korisnici u objekt ulaze kada nisu prisutni učenici i djelatnici škole. Obavezna je dezinfekcija ruku.

Korisnici su dužni poštivati postavljene epidemiološke mjere na sljedeći način: Ulaze na poseban ulaz – kroz garažu, na samom ulazu se preobuvaju i obuću stavljaju u vrećice koje nose sa sobom u dvoranu, prolaze  kroz hodnik do dvorane i istim putem natrag.

Korisnici imaju pravo koristiti jedan sanitarni čvor. Svlačionice i tuševi se ne koriste.

Kontakt vanjskih korisnika s osobljem škole koje brine o korištenju školske sportske dvorane, ako se ne može izbjeći, skraćuje se na minimalno trajanje te provodi uz dosljedno održavanje distance od 2 m i korištenje maske za sve osobe.

Sve osobe nose masku cijelo vrijeme boravka u prostorijama škole osim kada to nije moguće zbog naravi sportske aktivnosti.

 

Ravnateljica

Jasna Horvat, mag.prim.educ.


[OPŠIRNIJE]JAVNI POZIV ZA ORGANIZACIJU ŠKOLE U PRIRODI - obavijest o odabiru ponude i poziv na predstavljanje
Nikolina Malnar / datum: 25. 11. 2019. 07:44

OSNOVNA ŠKOLA ANTE KOVAČIĆA

GORIČKI TRG 3

10299 MARIJA GORICA

 

KLASA: 130-04/19-01/7

URBROJ: 238/19-120-19-12

 

Marija Gorica, 13.12.2019.

 

 

 

O B A V I J E S T  O ODABRANIM

PONUDAMA I POZIV NA PREDSTAVLJANJE PONUDE

 

Povjerenstvo za provedbu Javnog poziva br. 3/2019  i izbor najpovoljnije ponude za organizaciju Škole u prirodi : Dalmacija -  za učenike četvrtog razreda OŠ Ante Kovačića, Marija Gorica i OŠ Luka, Luka   u šk. god. 2019./20., na sastanku – javnom otvaranju ponuda, održanom 12. 12. 2019. godine odabralo je  ponude

 

1.  Kontakt tours

2.  Media turist

3.  Spektar putovanja d.o.o

 

Pozivaju se gore navedeni davatelji usluga da  18. prosinca 2019. godine u 18,00 sati  u OŠ Ante Kovačića, Marija Gorica na roditeljskom sastanku predstave svoje ponude roditeljima.

Predviđeno trajanje prezentacije je 10 minuta.

 

                                                                                                                   Predsjednica Povjerenstva

                                                                                    Renata Šikač              

 

 

OŠ ANTE KOVAČIĆA

GORIČKI TRG 3

10299 MARIJA GORICA

KONTAKT URED: 01-3396-987, 01-3392-936

RAČUNOVODSTVO: 01-5624-883

EMAIL: ured@os-akovacica-mgorica.skole.hr,

           os.ante.kovacica@gmail.com

 

KLASA: 130-04/19-01/7

URBROJ: 238/19-120-19-6

Marija Gorica, 25. 11. 2019.

 

 

JAVNI POZIV

za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave „Škola u prirodi“ za učenike četvrtog (4.) razreda OŠ Ante Kovačića i OŠ Luka

 

 

  1. Na temelju Statuta, Godišnjeg plana i programa rada Škole za školsku godinu 2019./20., Školskog kurikuluma za školsku godinu 2019./20. te Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole („Narodne novine“ br. 67./14., 81./15.) ravnateljica OŠ Ante Kovačića i  ravnateljica  OŠ Luka upućuju javni poziv za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave „Škola u prirodi“ za učenike četvrtog (4.) razreda.

 

  1. Pozivaju se turističke agencije i prijevoznici koji posluju u skladu s propisima koji uređuju promet i pružanje usluga u turizmu da dostave svoje ponude prema uvjetima propisanim člankom 13. Pravilnika o izvođenju izleta i ekskurzija.

 

  1. Javni poziv je objavljen na mrežnim stranicama Škola na priloženom obrascu.

 

      IV. Ponuditelj je obvezan dostaviti ponude do roka naznačenog na  obrascu u zatvorenoj omotnici s naznakom „Javni poziv-ne otvaraj“ i brojem ponude nositelja na adresu NOSITELJA JAVNOG POZIVA:

Osnovna škola Ante Kovačića, Gorički trg 3, 10299 Marija Gorica.

 

  1. Ponude će razmatrati Zajedničko Povjerenstvo.

 

  1. Rezultati odabira ponuda objavljuju se na internetskim stranicama školskih ustanova.

Ravnateljica OŠ Ante Kovačića

Jasna Horvat

 

Zamjenica ravnateljice OŠ Luka

Renata Meglić


[OPŠIRNIJE]JAVNI POZIV ZA ORGANIZACIJU ŠKOLE U PRIRODI
Nikolina Malnar / datum: 7. 11. 2019. 12:00

OŠ ANTE KOVAČIĆA

GORIČKI TRG 3

10299 MARIJA GORICA

KONTAKT URED: 01-3396-987, 01-3392-936

RAČUNOVODSTVO: 01-5624-883

EMAIL: ured@os-akovacica-mgorica.skole.hr,

           os.ante.kovacica@gmail.com

 

KLASA: 130-04/19-01/7

URBROJ: 238/19-120-19-4

Marija Gorica, 7. 11. 2019

 

JAVNI POZIV

za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave „Škola u prirodi“ za učenike četvrtog (4.) razreda OŠ Ante Kovačića i OŠ Luka

 

 

  1. Na temelju Statuta, Godišnjeg plana i programa rada Škole za školsku godinu 2019./20., Školskog kurikuluma za školsku godinu 2019./20. te Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole („Narodne novine“ br. 67./14., 81./15.) ravnateljica OŠ Ante Kovačića i  ravnateljica  OŠ Luka upućuju javni poziv za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave „Škola u prirodi“ za učenike četvrtog (4.) razreda.

 

  1. Pozivaju se turističke agencije i prijevoznici koji posluju u skladu s propisima koji uređuju promet i pružanje usluga u turizmu da dostave svoje ponude prema uvjetima propisanim člankom 13. Pravilnika o izvođenju izleta i ekskurzija.

 

  1. Javni poziv je objavljen na mrežnim stranicama Škola na priloženom obrascu.

 

IV. Ponuditelj je obvezan dostaviti ponude do roka naznačenog na obrascu u zatvorenoj omotnici s naznakom „Javni poziv-ne otvaraj“ i brojem ponude nositelja na adresu NOSITELJA JAVNOG POZIVA:

Osnovna škola Ante Kovačića, Gorički trg 3, 10299 Marija Gorica.

 

  1. Ponude će razmatrati Zajedničko Povjerenstvo.

 

  1. Rezultati odabira ponuda objavljuju se na internetskim stranicama školskih ustanova.

Ravnateljica OŠ Ante Kovačića

Jasna Horvat

 

Zamjenica ravnateljice OŠ Luka

Renata Meglić


[OPŠIRNIJE]JAVNI POZIV ZA ORGANIZACIJU ŠKOLSKE EKSKURZIJE
Nikolina Malnar / datum: 4. 11. 2019. 07:59


[OPŠIRNIJE]Javni poziv za korištenje sportske dvorane
Nikolina Malnar / datum: 10. 9. 2019. 07:26


[OPŠIRNIJE]RSS


preskoči na navigaciju